fbpx

Polityka prywatności

  1. Korzystanie przez użytkownika ze strony www.torcikcafe.pl oraz www.facebook.com/torcikcafe oznacza, iż akceptuje on zapisy niniejszej polityki prywatności.
  2. Z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Torcik Cafe przetwarza dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu, email) w związku ze świadczeniem usług na odległość, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia realizacji zamówienia.
  3. Torcik Cafe zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą lub nieuprawnionym przetwarzaniem.
  4. Wszystkie dane podawane przez osobę zamawiającą są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień.
  5. Dane nie są przekazywane stronom trzecim.
  6. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.  
  7. Strona www.torcikcafe.pl korzysta z plików „cookies”.